[{"id":"sectionOne","name":"1 columna","className":"SectionOne","img":"/plugins/sectionOne/img/column-1.png","hash":["u2ocez1wb4f"],"parent":null,"type":"droppable","classType":"section","value":"","limit":-1,"order":0},{"id":"title","name":"Título principal","className":"Title","icon":"fas fa-h1","hash":["clibmhbl0u"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-title","value":"<h1 style=\"text-align: left;\">Política de privacitat</h1>","limit":1,"order":50},{"id":"text","name":"Texto","className":"Text","icon":"fas fa-text","hash":["5mb62o9vp5r"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-text","value":"<p style=\"margin-bottom: 1rem; color: rgb(33, 37, 41); font-family: \" public=\"\" sans\",=\"\" roboto,=\"\" sans-serif;=\"\" text-align:=\"\" left;=\"\" text-transform:=\"\" none;\"=\"\"><span style=\"font-weight: bolder;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">Política de Privacitat</font></font></span></p><p style=\"margin-bottom: 1rem; color: rgb(33, 37, 41); font-family: \" public=\"\" sans\",=\"\" roboto,=\"\" sans-serif;=\"\" text-align:=\"\" left;=\"\" text-transform:=\"\" none;\"=\"\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les vostres dades personals formen part d'un fitxer automatitzat propietat de GRUP VITAL. </font><font style=\"vertical-align: inherit;\">Aquesta informació podrà ser remesa a linteressat per qualsevol mitjà, inclòs a través del correu electrònic. </font></font><br><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">Les vostres dades personals, facilitades voluntàriament per vostè o per persones autoritzades, són d'ús exclusiu per part de GRUP VITAL </font></font><span style=\"text-align: inherit; text-transform: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">. </font><font style=\"vertical-align: inherit;\">i no seran cedits a tercers.</font></font></span></p><p style=\"margin-bottom: 1rem; color: rgb(33, 37, 41); font-family: \" public=\"\" sans\",=\"\" roboto,=\"\" sans-serif;=\"\" text-align:=\"\" left;=\"\" text-transform:=\"\" none;\"=\"\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">Sense prejudici de l'anterior, l'interessat podrà exercir, en tot moment, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les vostres dades personals, de forma escrita dirigida a l'atenció de GRUPO VITAL </font></font><span style=\"text-align: inherit; text-transform: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">, amb adreça al carrer Toledo, 2 Local 2, de Barcelona, ​​o per correu electrònic a habitat@grupovital.es</font></font></span></p><p style=\"margin-bottom: 1rem; color: rgb(33, 37, 41); font-family: \" public=\"\" sans\",=\"\" roboto,=\"\" sans-serif;=\"\" text-align:=\"\" left;=\"\" text-transform:=\"\" none;\"=\"\"><span style=\"font-weight: bolder;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">Avís Legal</font></font></span></p><p style=\"margin-bottom: 1rem; color: rgb(33, 37, 41); font-family: \" public=\"\" sans\",=\"\" roboto,=\"\" sans-serif;=\"\" text-align:=\"\" left;=\"\" text-transform:=\"\" none;\"=\"\"><span style=\"font-weight: bolder;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">Introducció</font></font></span></p><p style=\"margin-bottom: 1rem; color: rgb(33, 37, 41); font-family: \" public=\"\" sans\",=\"\" roboto,=\"\" sans-serif;=\"\" text-align:=\"\" left;=\"\" text-transform:=\"\" none;\"=\"\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">Aquesta informació legal regula l'ús del web www.grupovital.es, el domini del qual pertany a ASESORIA VITAL SL </font></font><span style=\"text-align: inherit; text-transform: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">, posada a disposició dels usuaris d'Internet en general i per als usuaris d'aquest web en particular. </font><font style=\"vertical-align: inherit;\">Així mateix, es fa referència i s'informa a l'usuari, de la normativa legal aplicable a aquest lloc web ia aquesta empresa.</font></font></span></p><p style=\"margin-bottom: 1rem; color: rgb(33, 37, 41); font-family: \" public=\"\" sans\",=\"\" roboto,=\"\" sans-serif;=\"\" text-align:=\"\" left;=\"\" text-transform:=\"\" none;\"=\"\"><span style=\"font-weight: bolder;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">Reglament UE 2016/679 de 26 d'abril del 2016 de Protecció de Dades (RGPD)</font></font></span></p><p style=\"margin-bottom: 1rem; color: rgb(33, 37, 41); font-family: \" public=\"\" sans\",=\"\" roboto,=\"\" sans-serif;=\"\" text-align:=\"\" left;=\"\" text-transform:=\"\" none;\"=\"\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">D'acord amb la legislació vigent, GRUP VITAL </font></font><span style=\"text-align: inherit; text-transform: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">. </font><font style=\"vertical-align: inherit;\">informa als seus usuaris, que la companyia es troba adaptada al Reglament UE 2016/679 de 26 d'abril del 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades.</font></font></span></p><p style=\"margin-bottom: 1rem; color: rgb(33, 37, 41); font-family: \" public=\"\" sans\",=\"\" roboto,=\"\" sans-serif;=\"\" text-align:=\"\" left;=\"\" text-transform:=\"\" none;\"=\"\"><span style=\"font-weight: bolder;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">Llei 34/2002 de la Societat dels Serveis d'Informació i Comerç Electrònic (LSSI)</font></font></span></p><p style=\"margin-bottom: 1rem; color: rgb(33, 37, 41); font-family: \" public=\"\" sans\",=\"\" roboto,=\"\" sans-serif;=\"\" text-align:=\"\" left;=\"\" text-transform:=\"\" none;\"=\"\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">S'informa als usuaris d'aquest lloc web que, en compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, les seves dades són: ASESORIA VITAL SL, amb domicili social a Carrer Toledo, 2, Local 2 - 08014 Barcelona.</font></font></p>","limit":-1,"order":40}]

Política de privacitat

Política de Privacitat

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les vostres dades personals formen part d'un fitxer automatitzat propietat de GRUP VITAL. Aquesta informació podrà ser remesa a linteressat per qualsevol mitjà, inclòs a través del correu electrònic.
Les vostres dades personals, facilitades voluntàriament per vostè o per persones autoritzades, són d'ús exclusiu per part de GRUP VITAL . i no seran cedits a tercers.

Sense prejudici de l'anterior, l'interessat podrà exercir, en tot moment, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les vostres dades personals, de forma escrita dirigida a l'atenció de GRUPO VITAL , amb adreça al carrer Toledo, 2 Local 2, de Barcelona, ​​o per correu electrònic a habitat@grupovital.es

Avís Legal

Introducció

Aquesta informació legal regula l'ús del web www.grupovital.es, el domini del qual pertany a ASESORIA VITAL SL , posada a disposició dels usuaris d'Internet en general i per als usuaris d'aquest web en particular. Així mateix, es fa referència i s'informa a l'usuari, de la normativa legal aplicable a aquest lloc web ia aquesta empresa.

Reglament UE 2016/679 de 26 d'abril del 2016 de Protecció de Dades (RGPD)

D'acord amb la legislació vigent, GRUP VITAL . informa als seus usuaris, que la companyia es troba adaptada al Reglament UE 2016/679 de 26 d'abril del 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades.

Llei 34/2002 de la Societat dels Serveis d'Informació i Comerç Electrònic (LSSI)

S'informa als usuaris d'aquest lloc web que, en compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, les seves dades són: ASESORIA VITAL SL, amb domicili social a Carrer Toledo, 2, Local 2 - 08014 Barcelona.


Cargando datos. Un momento, por favor...